Izolacja fundamentów

Izolacja domu od wód gruntowych stanowi najważniejszą część budowy domu. Izolowanie fundamentów ma na celu przerwanie procesu zaciągania wilgoci, która postępuje od fundamentów do ścian budynku.

odvlhčenie muriva - izolacie domu

Do usuwania wilgoci wykorzystujemy następujące izolacje

 1. krystaliczna izolacja fundamentów – procedura technologiczna: oczyszczona płyta betonowa zostaje nawilżona wodą, następnie aplikowane są dwie warstwy powłoki. Czas dojrzewania w betonie wynosi około 28 dni, nałożony materiał zostaje wchłonięty do betonu i zapycha istniejące w nim pory, poprzez które postępuje wilgoć
 2. izolowanie fundamentów papą asfaltową – procedura technologiczna: oczyszczona płyta betonowa zostaje spenetrowana powłoką penetrującą, którą pozostawia się na drugi dzień do wyschnięcia; na drugi dzień za pomocą ognia (palnikiem) układa się pasy papy, z zakładem około 10 cm 
 3. izolacja fundamentów za pomocą folii z tworzywa sztucznego – procedura technologiczna: na oczyszczoną płytę betonową układana jest folia, z zakładem około 5-10 cm i za pomocą pistoletu na gorące powietrze i wałka jest zaprasowana. 

Podcinanie muru, podcinanie fundamentów

Jest to najstarsza i najbardziej efektywna metoda usuwania wilgoci ze ścian, która pojawia się w nich na skutek kapilarnego podciągania wody w domach i obiektach, zbudowanych z cegły palonej, cegły suszonej, pustaków, ubijanej gliny. 

Powody, dlaczego powstaje wilgoć w ścianach

 1. pierwotna izolacja przestała spełniać swoją funkcję z powodu małej żywotności 
 2. w bardzo starych budynkach izolacja nie była zastosowana, ponieważ w przeszłości izolacja nie zawsze była stosowana 
 3. na skutek mechanicznego naruszenia pierwotnej izolacji podczas jej montażu
 4. na skutek niewłaściwego zastosowania izolacji podczas budowy nowych obiektów 

Korzyści z renowacji

 • Niniejsza metoda renowacji daje następujące korzyści:
 • 100% natychmiastowe usunięcie wilgoci
 • wysoka żywotność zastosowanych materiałów
 • niniejsza metoda jest odpowiednia 
  dla wszystkich typów muru
 • niska cena

Nie stosujemy taniej papy

Wielu klientów używa te najtańsze papy, które nie są odporne na mróz i powinny być stosowane tylko do temperatury 0 stopni Celsjusza. Przy temperaturach minusowych dochodzi do przemarzania ścian, pasy papy na skutek mrozu się kurczą a przez to powstają między nimi szczeliny, przez które przenika wilgoć od fundamentów. 

Proces technologiczny podcinania muru

1. Podcięcie fundamentów

Wyszkoleni przez nas pracownicy wytyczą miejsce przebiegu szczeliny, stanowiącej podcięcie muru. Jeśli w danym obiekcie usunięto podłogi, wówczas podcięcie fundamentów wykonujemy pomiędzy fundamentem a pierwszym rzędem cegieł lub pustaków. W przypadku bardzo małej szczeliny pomiędzy fundamentem a pierwszym rzędem, mur zostanie podcięty pomiędzy pierwszy a drugim rzędem cegieł bądź pustaków.

2. Ułożenie izolacji w szczelinie

Następnie kontynuujemy podcinanie fundamentu lub muru na całej długości i szerokości około 0,5 - 1,5 metra, zależy od stabilności izolowanego obiektu.
W powstałej szparze układamy izolację, folię polietylenową. W ten sposób zaizolowany mur zabezpieczamy klinami, które w powstałą uprzednio szczelinę są wbijane młotkami.

 

3. Obłożenie izolacją

Kliny są wykonane specjalnie tak, by stanowiły dodatkową izolację muru. W ten sposób podcinamy cały obwód budynku, następnie zaś podcięte zostaną wewnętrzne poprzeczne ściany nośne i działowe, w których umieszczona także zostanie izolacja, łącząca się w rezultacie z izolacją w murze obwodowym. Obłożenie izolacją w murze wynosi od 5 do 10 cm. Z obu stron muru pozostawione jest wystające obłożenie.

4. Wypełnienie pod ciśnieniem

Do powstałej szpary po całym obwodzie muru, pomiędzy kliny stabilizujące, specjalnym urządzeniem, które jest przeznaczone do wypełniania szczelin w murze, aplikujemy mieszankę cementowo-wapienną.

podrezanie základov muriva
vkladanie izolácie a klinov
prekrytie izolácie
aplikácia pur peny