Profesjonalne usuwanie wilgoci w domów.

Nowość -Podcięty mur wypełniamy mieszankami cementowo-wapiennymi, aplikowanymi pod ciśnieniem, bez dodatkowych opłat.

AK Hydroizol od 2008 roku zajmuje się wykonawstwem izolacji domów rodzinnych i obiektów biurowych, które mają wilgotne mury, powodujące w następstwie pojawianie się pleśni, negatywnie wpływających na stan zdrowia ludzi przebywających w obiekcie. Izolacje wykonujemy na terenie całej Słowacji, nie tylko na starych domach, gdzie izolacja utraciła swoje właściwości, ale również na nowych budynkach, na których hydroizolacja została wykonana nieprofesjonalnie. 

Proces technologiczny podcinania muru

1. Podcięcie fundamentów

Wyszkoleni przez nas pracownicy wytyczą miejsce przebiegu szczeliny, stanowiącej podcięcie muru. Jeśli w danym obiekcie usunięto podłogi, wówczas podcięcie fundamentów wykonujemy pomiędzy fundamentem a pierwszym rzędem cegieł lub pustaków. W przypadku bardzo małej szczeliny pomiędzy fundamentem a pierwszym rzędem, mur zostanie podcięty pomiędzy pierwszy a drugim rzędem cegieł bądź pustaków.

2. Ułożenie izolacji w szczelinie

Następnie kontynuujemy podcinanie fundamentu lub muru na całej długości i szerokości około 0,5 - 1,5 metra, zależy od stabilności izolowanego obiektu.
W powstałej szparze układamy izolację, folię polietylenową. W ten sposób zaizolowany mur zabezpieczamy klinami, które w powstałą uprzednio szczelinę są wbijane młotkami.

 

3. Obłożenie izolacją

Kliny są wykonane specjalnie tak, by stanowiły dodatkową izolację muru. W ten sposób podcinamy cały obwód budynku, następnie zaś podcięte zostaną wewnętrzne poprzeczne ściany nośne i działowe, w których umieszczona także zostanie izolacja, łącząca się w rezultacie z izolacją w murze obwodowym. Obłożenie izolacją w murze wynosi od 5 do 10 cm. Z obu stron muru pozostawione jest wystające obłożenie.

4. Wypełnienie pod ciśnieniem

Do powstałej szpary po całym obwodzie muru, pomiędzy kliny stabilizujące, specjalnym urządzeniem, które jest przeznaczone do wypełniania szczelin w murze, aplikujemy mieszankę cementowo-wapienną.

podrezanie základov muriva
vkladanie izolácie a klinov
prekrytie izolácie
aplikácia pur peny

Kontroluj swoje zdrowie

W nadmiernie zawilgoconym obiekcie powstają pleśnie, a te z kolei wywołują w naszym organizmie rozmaite choroby, w tym alergie. Kolejnym problemem wilgotnych ścian jest ich nieestetyczny wygląd a tym samym spadek wartości obiektu. 

W suchym domu oszczędzasz energię

Wilgotne mury zwiększają energochłonność obiektu, starego, czy też nowego domu rodzinnego, o 25 - 30%. Dlatego dzięki suchym ścianom można zaoszczędzić energię, zarówno prąd jak i gaz. 

Uzdrów swój dom przez odnowienie

Odnowienie wilgotnego muru i ochrona budynków przed wodą stanowi nieodłączną i ważną część budownictwa. Przy źle wykonanych hydroizolacjach, nie tylko w starych, ale także nowych domach, dochodzi do zawilgocenia muru, dlatego należy obiekt odnowić. 

odstránenie vlhkosti muriva

Jako sposób na usunięcie wilgoci naszym klientom doradzamy

podcięcie muru bądź spinowanie muru, jeśli mamy do czynienia ze złą izolacją, która powoduje że woda jest kapilarnie podciągana od fundamentów do ścian budynku. Obkopanie domu bądź innego budynku i obłożenie go folią polietylenową, która obłożone zostają ściany oraz ułożenie rury na dno wykopanego rowu. Naszym klientom tego nie polecamy, ponieważ narusza to kapilarność na całej długości i szerokości fundamentu.  Ta metoda ma jedynie 10% wpływu na usunięcie wilgoci. Podobnie izolowanie muru tynkami renowacyjnymi lub innymi specjalnymi tynkami. Również i tego nie polecamy, ponieważ woda w murze zawiera sole i minerały, które z czasem zatykają pory w tynku renowacyjnym, który z czasem przestaje być renowacyjny i również w nim zaczyna występować wilgoć. Nasza firma preferuje podcinanie muru z uwagi na niską cenę tej metody, 100% efektywność w przypadku każdego typu muru oraz bardzo długą żywotność wykorzystanych materiałów. 

Trwałe rozwiązanie problemu wilgoci w domu

Dajte stop vlhkému domu!

Powierz swoje mieszkanie profesjonalistom, którzy usuną wilgoć z twojego domu. Ponieważ rozwiązanie musi być trwałe! Definitywne usunięcie wilgoci polega na wykonaniu takiej hydroizolacji, która będzie stanowić barierę dla wilgoci. 

Mieszkaj w suchym domu!

Zanim wykonana zostanie hydroizolacja domu, należy najpierw poznać hydrogeologiczne właściwości terenu, co oznacza, że należy uzyskać informacje o poziomie wód gruntowych, również w czasie deszczu. Aby uniknąć wilgoci w budynku, należy jego ściany odizolować od wilgotnego środowiska. 

Dlatego naszym klientom polecamy następujące rozwiązania w celu usunięcia wilgoci: 

- podcięcie murów, izolacja fundamentów, podcięcie fundamentów, 

- spoinowanie fundamentów oraz chemiczne iniekcja domów.